Author: admin

 

ራስ ወዳድነት በፍቅር ግንኙነት መሃል የፍቅር ግንኙነትን ለከፋ ችግር ይዳርጋል ምልክቶቹም የሚከተሉት ናቸው

የታዋቂው አርቲስት ጉዳይ ማወዛገቡን ቀጥሏል – ውዝግቡን ለመቋጨት ለቤተሰብ ማሳሰቢያ ተላከ – ውዝግብ የተፈጠረበት ታዋቂ አርቲስት ማነው? – የተላከው ማሳሰቢያ ይዘት ምንድነው?

ቀናተኛው አፍቃሪ ሰሚውን ያስደነገጠና ግራ ያጋባ ድርጊት ፈፀመ – ቀናተኛው አፍቃሪ የፈፀመው አስደንጋጭና ግራ አጋቢ ድርጊት ምንድነው – ድርጊቱ የተፈፀመው በማንና እንዴት ነው? – ሊደመጥ የሚገባው የዓመቱ አስገራሚ ወሬ ነው

በፍቅር የተጎዱ ጓደኞቻችሁ ቶሎ ካሉበት ጉዳት እንዴት ማገገም እንዲችሉ ታደርጋላችሁ? የኢትዮጲካሊንክ የፍቅር ክሊኒክ ክትባት ፕሮግራም ከላይ ያለው ቢዲዮላይ እንድታደምጡ እንገብዛለን፡፡ የፍቅር ክሊኒክ

ኢትዮጲካሊንክ መዝናኛ አምስት የስማርት ስልክ አጠቃቀም እና ስለ ግል ባህሩያችን የሚከተሉትን ነገሮች ማለት የሚያሳየውን ፕሮግራም ከላይ ያለው ቢዲዮላይ እንድታደምጡ እንገብዛለን፡፡

ፍቅር ከጀመርን ገና አምስት ወራችን ነው፡፡ በሥራው ምክንያት በጣም ብዙ ሠዎች ያውቃል፡፡ ከብዙ ሴቶች ጋርም ግንኙነት እንደነበረው አውቃለሁ፡፡ እርሱ ከእኔ በፊት የነበሩት ፍቅረኞች ሦስት እንደነበሩ ቢነግረኝም ከዚያ በላይ እንደሆኑ እገምታለሁ፡፡ ከብዙ ሴቶች ጋር ይታያል እያሉ ያሙታል፡፡ አንዳንድ ጓደኞቼ በግልፅ “እንዴት ከእርሱ ጋር ትሆኛለሽ” ብለውኛል፡፡ እኔ ግን ያለፈ ታሪኩ አያገባኝም ብዬና ስለምወደውም ጭምር ቀጥያለሁ፡፡ ግን ጫናው […]

    ታዋቂው አርቲስት ወደ ሥራ ቦታው እንዳይገባ ታገደ – ወደ ሥራ ቦታው እንዳይገባ የታገደው ታዋቂ አርቲስት ማነው? – አርቲስቱ ወደ ሥራ ቦታው እንዳይገባ የታገደው ለምንድነው?    

 

በቀድሞው ፕ/ት ግርማ ወልደጊዮርጊስ ህልፈት ዙሪያ የምናወራቸው ጉዳዮች ይኖራሉ – የመቶ አለቃ ግርማ የመጨረሻ ቀናት ምን ይመስሉ ነበር? – ስለ ቀብር ስነ ስርዓታቸው እናነሳለን – ምን ምን ሥራዎችን እየሰሩ ነበር? – መቶ አለቃ ግርማና ኢትዮጲካሊንክ – ትዝታዎችም አሉን? – የጤናቸውና ህክምና ሁኔታቸው እንዴት ነበር?


Current track

Title

Artist